Edellytykset

vm

HTH-tietopalvelu ei ole vain käyttöönottoprojektin mittainen ponnistus vaan uusi toimintapa. Jotta kaikki saavat siitä odotetut hyödyt, palvelussa oleva tieto on pidettävä ajan tasalla. Tämä on koko hallintoketjun intressi, jotta johtopäätöksiä voidaan tehdä faktojen, ei oletusten, varassa.

”Ministeriön keskeisiä tehtäviä on sen hallinnonalan virastojen tulosohjaus. Toimitilat ovat virastolle resurssi. Siksi toimitila-asioita tulisi käsitellä säännöllisesti osana tulosneuvotteluja ja tulosohjausta.”

Budjettineuvos Helena Tarkka, Valtiovarainministeriö

HTH:n Konsernikanavan tietopäivitykset kootaan kaksi kertaa vuodessa. Virastot toimittavat talouden toteutumatiedot Kanavaan neljästi vuodessa. Lähivuosina käyttöönotettava taloushallinnon Kieku-tietojärjestelmä tulee mahdollisesti tihentämään päivitysfrekvenssiä.

Seuraavaksi: Esimerkki Konsernikanavan tunnusluvuista