Hyötykartta

Oheinen hyötykartta esittää tiiviissä muodossa HTH-tietopalvelun käytön tavoitteet, uuden toimintatavan ja sen hyödyt valtioyhteisön kannalta. Kartan vasen laita esittää ne panostukset ja muutokset, jotka edellytetään, jotta uuteen toimintatapaan päästään.

Napsauta kuvaa avataksesi hyötykartan.