Eteneminen

verohallinto

Tieto toiminnaksi

Hallintojohtaja Kari Huhtalan mukaan HTH:n onnistuminen koko valtionhallinnon tasolla riippuu siitä kuinka aidosti sitä käytetään tulosohjaukseen. Ministeriöiden tulee ottaa HTH työkalukseen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa ja ohjauksessa. Huhtalan mukaan HTH:n käytön kriittinen menestystekijä on, että tieto muuttuu toiminnaksi. Tiedon keräämisellä ja ylläpidolla ei ole itseisarvoa.

Valmennus ja laadunhallinta

Verohallinto jatkaa HTH:n hyödyntämistä uuden organisaation edellyttämällä tavalla. Verohallinto kouluttaa uuden sopimusrekisteriin käyttäjiksi aluksi kaksi henkeä. Lisäksi kymmenen ydinkäyttäjän ryhmä saa järjestelmän käyttökoulutusta. Verohallinto tarkastaa HTH-palvelussa olevien tietojensa laadun keväällä 2012.

Verohallinto odottaa Senaatti-kiinteistöiltä kaikille HTH-käyttäjille tiedon ylläpidon oikeita toimintamalleja – kuka tekee, mitä ja milloin. Lisäksi HTH:n suhde vuosisuunnitteluun on kuvattava.

Seuraavaksi: Hyötykartta