Hyötykartta

verohallinto

Yhteenveto

Oheinen hyötykartta esittää tiiviissä muodossa toimitilahallinnon tavoitteet, joiden saavuttamista HTH-tietopalvelu tukee, sekä uuden toimintatavan ja sen hyödyt Verohallinnon näkökulmasta. Kartan vasen laita esittää ne panostukset ja muutokset, jotka edellytetään, jotta uuteen toimintatapaan päästään.

Napsauta kuvaa!

Seuraavaksi: Etenemissuunnitelma