Hyödyt

vtt-digitalo1

Konkreettista hyötyä

Työn tekemisen uudistus ja sitä tukeva HTH-ratkaisu tuottavat VTT:lle konkreettista hyötyä sekä tuotto- että kulunäkökulmista.

Hyödyt tähän mennessä

VTT:llä on näyttöä HTH:n tuottamista mitattavista hyödyistä viimeisen 10 vuoden ajalta. Ensimmäisen aallon hyötyodotukset ovat konkretisoituneet ja HTH:sta on tullut osa toimitilajohtamisen arkea.

Tärkeimmät todennetut hyödyt ovat olleet seuraavia:

VTT:n tilantarve ja tilakustannukset henkeä kohden ovat pienentyneet

  • Päätöksenteon pohjana on ollut faktoja luulojen sijaan, mikä on auttanut mitoittamaan tilatarpeita realistisesti
  • Toimitilajohtamisen prosessit tehostuivat, kun tieto on hallitusti yhdessä paikassa
  • Erilaisten raporttien ja laskelmien tuottaminen on ollut nopeampaa kuin aiempi käsityövaltainen työ

Oheinen kaavio kuvaa VTT:n toimistotilankäytön (huoneisto-m2/työntekijä) kehitystä vuosina 2006-2011.

VTT-toimistokaavio

Odotetut hyödyt tulevaisuudessa

Kun työn tekemisen tarpeet ovat toimitilavalintojen ja -päätösten lähtökohtana VTT pystyy tarjoamaan oikeanlaisia ratkaisuja erilaisiin työtilanteisiin ja -malleihin. Työympäristö tukee entistä paremmin asiakas- ja sisäistä yhteistyötä.

Kun kiinteille työpisteille on vaihtoehtoja ja niitä käytetään tilojen käyttöaste vääjäämättä paranee. VTT tarvitsee tulevaisuudessakin entistä vähemmän vuokratilaa henkilöä kohden.

Toimitilan kokonaistarpeen pienentyessä ja etätyön lisääntyessä toiminnan ympäristörasitus ja hiilijalanjälki henkilöä kohden pienenee.

Tällä hetkellä VTT:llä on edelleen käyttämättömiä työpisteitä, eikä niiden hyödyntäminen ole välttämättä helppoa hallinnollisten tai muiden reunaehtojen vuoksi. HTH:n ajan tasalla pidettävä tieto tuo vapaat työpisteet avoimesti ja organisaatiorajojen yli kaikkien tietoon.

Seuraavaksi: Panostukset