Liiketoiminnan ajurit

walkers

Kohti uusia työn tekemisen tapoja

VTT on julkisen sektorin toimitilajohtamisen edelläkävijä. Vuonna 2002 VTT käynnisti  kiinteistöjohtaja Jyrki Kalavaisen johdolla muutosprosessin, joka tähtäsi toimitilojen tehostuvaan käyttöön strategisena resurssina. 2010-luvulla VTT haluaa olla uusien työn tekemisen tapojen suunnannäyttäjä. Se edellyttää ajattelumallien muutosta johtamisessa, työn tekemisessä ja työympäristössä.

VTT haluaa olla alansa huippuosaajien ykkösvalinta

VTT kilpailee tutkimuksen ja tuotekehityksen huippuosaajista yritysten ja kansainvälisten laitosten kanssa. Työympäristö kertoo paljon organisaation kulttuurista ja ilmapiiristä. VTT:n on pystyttävä tarjoamaan nouseville kyvyille ja kokeneille tekijöille työympäristöt, jotka edistävät tyytyväisyyttä ja sitoutumista työyhteisöön.

Vuonna 2010 VTT saavutti tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa ykkössijat Universum- ja T-Media-tutkimuksissa. Sisäisen työnantajakuvan mittauksessa asteikolla 1-5 VTT sai arvosanan 3,7.

VTT toimii globaalissa kilpailuympäristössä

Kansainvälistyminen on VTT:n strateginen kehitysalue. Kansainvälistymisen keinoja ovat mm. yhteistyö, rekrytointi, tutkijavaihto ja palvelumyynti. Vuonna 2010 VTT:n 274 miljoonan euron liikevaihdosta 16 % tuli ulkomailta.

VTT:n on panostettava projektityön kehittämiseen globaaleissa ja paikallisissa tiimeissä ja otettava asiakas entistä vahvemmin mukaan yhteistyöhön. Työympäristöjen on vastattava näihin haasteisiin.

VTT haluaa olla edelläkävijä työn tekemisen tapojen murroksessa

T&K ei ole enää vain tutkijan yksinäistä puurtamista kammiossaan, vaan erilaisia työn tekemisen muotoja projektien ja prosessien eri vaiheissa. Tiimit toimivat verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Tietotyö on liikkuvaa.

Uudet työn tekemisen tavat vaativat entistä tiiviimpää toimitila-, HR- ja ICT-palveluiden yhteistyötä. VTT:ssä yhteistyö on konkretisoitunut New Ways of Working -projektissa (ks. Kontrahti-lehti 2/2010 ). Se on eri tutkimusalojen yhteishanke, jonka aikana osallistujat ovat pohtineet työn tekemisen tulevaisuutta ja tehneet pilot-kokeiluja. Projektin tulokset jalkautuvat käytäntöön ruohonjuuritasolla. Johdon sitoutuminen muutoksen on tietenkin ratkaiseva menestystekijä.

VTT on vastuullinen toimija

Toimitilaresurssin tehokas käyttö on vastuullista sekä ympäristö- että valtionhallinnon taloudellisesta näkökulmasta. Toimitilan määrä on suorassa suhteessa energiakulutukseen.

VTT haluaa toimillaan edistää valtioyhteisön Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Uusien työtapojen soveltajana VTT tarjoaa kokemuksiaan ja tietoaan koko valtioyhteisön käyttöön.

Seuraavaksi: Arvoanalyysi