Taloudellinen tarkastelu

tablet

Hyödyt ja panostukset

Tähän mennessä VTT on saanut toimitilojen käytön järkeistämisellä,  oikeaan tietoon perustuvalla johtamisella ja rutiinien tehostamisella selvää rahallista säästöä.

Säästöt vuosina 2002-2010

VTT pystyi vuosien 2002-2010 saamaan toimitiloihin liittyvistä tehostamistoimista säästöjä  yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Se koostui seuraavista eristä:

  • Tilankäytön tehostumisen aikaansaama tilakustannussäästö
  • Tilanhallinnan vaatiman työmäärän pienentyminen
  • Taloushallinnon kirjausten ajansäästö
  • Raportoinnin automatisoinnin tuottama työajansäästö
  • Säästöt toimitilahallinnan ICT-investoinneissa

Näistä ylivoimaisesti suurin oli tilankäytön tehostumisesta johtuva tilakustannussäästö (noin 92 % säästöistä).

Tulevat mitattavat hyödyt

VTT voi edelleen tehostaa tilankäyttöään. Uusien työn tekemisen tapojen seurauksena tilantarve henkilöä kohden yleensä pienenee. Tilojen käyttöaste paranee mm. jaettujen työpisteiden ansiosta. Tilojen todellinen käyttöaste on nyt VTT:llä 30 prosentin luokkaa.

VTT:n vuokrakustannukset vuonna 2011 olivat 23,9 miljoonaa euroa ja toimitilojen kokonaispinta-ala 151 511 m2. Toimistotilaa VTT:llä oli 68 400 m2, joiden käyttäjiä oli yhteensä 2 601 henkeä (VTT:n kokonaishenkilömäärä 1.1.2011 oli 3 167). Toimistotilankäytön tehokkuus näillä arvoilla oli 26,3 m2 henkeä kohden.

Uusilla työn tekemisen tavoilla tavoitellaan työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantumista. Työmallin muutos mahdollistaa myös tilankäytön tehostumisen. Työntekijäkohtainen hiilijalanjälki tulee vastaavasti pienenemään.

Uusien työ tekemisen tapojen johdosta toimistotilan käyttö on tehostunut niitä soveltavissa yrityksissä yli 30 % (ks. esim. The Metrics of Distributed Work: Financial and Performance Benefits of an Emerging Work Model, Dr. Michael O’Neill and Tracy Wymer, Knoll, 2011). Jos VTT:llä uudet toimintamallit tehostaisivat toimistotilankäyttöä esimerkiksi 20 %, tuloksena olisi noin 2,3 miljoonan euron tilakustannussäästö vuodessa.

Panostukset

HTH:n edellyttämät johtamisen ja hallinnon muutokset VTT on jo toteuttanut. vuosina 2002-2010. Niiden aiheuttamat kustannukset, yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa,  koostuivat seuraavista eristä:

  • Palvelun käyttöönotto (tietopohjan luominen)
  • Toimitilojen tehostamisen edellyttämät muutot
  • Palvelumaksut
  • Ylläpitomaksut
  • Järjestelmän käytön valmennus

Tällä hetkellä VTT maksaa HTH-palvelumaksua Senaatti-kiinteistöille 0,04 euroa huoneistonelilömetriä kohden kuukaudessa, yhteensä noin 70 000 euroa vuodessa.

Mahdolliset uusien työtapojen laajan käyttöönoton kustannukset selviävät myöhemmin.

Seuraavaksi: Hyötykartta