Valtionhallinnon asiakkaille suunnattua Senaatti-kiinteistöjen järjestämää Hallinnon tilahallinnan (HTH) -käyttäjäpäivää vietettiin perinteisesti kesäkuun alussa 7.6.2018. Käyttäjäpäivän paikka on vaihtunut joka vuosi. Kulttuuritalon (2016) ja Arppeanum-kiinteistön (2017) jälkeen päästiin tällä kertaa pitämään päivä juhlavassa Säätytalossa 70 hengen voimin. Lue lisää →

Valtion tilankäytön tunnusluvut

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut raportti 2015 tammi-kesäkuulta on julkaistu 23.9.2015.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat valtionhallinnon puolivuotisraportin ja tarvittaessa katseluoikeudet HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt  ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa (11 kpl solmittiin vuonna 2011 ja viimeinen vuonna 2013).

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa, enää puuttuu vain kaksi virastoa (9/2015). Käyttöönotto on kesken 3 virastossa.
 • HTH-tietopalvelu on valtionhallinnolle aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia (valtion kokonaisetu).

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille. Valtionhallinnon asiakkaille suunnatut yleiset HTH valmennustilaisuudet löytyvät valmennuskalenterista.

Valtion tilankäytön tunnusluvut

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut alkuvuodelta 2013 on julkaistu HTH konsernikanavassa 10.9.2013.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat tarvittaessa katseluoikeudet myös HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt  ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 70 kpl (/73kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Tavoitteena on, että palvelusta tulee virastoille aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia.

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille. Valtionhallinnon asiakkaille suunnatut yleiset HTH valmennustilaisuudet löytyvät valmennuskalenterista.

Valtion tilankäytön tunnusluvut 2012

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut vuodelta 2012 on julkaistu HTH konsernikanavassa 18.3.2013.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat tarvittaessa katseluoikeudet myös HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt yhtä lukuunottamatta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 70 kpl (/71kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Palvelu on siirtynyt käyttö- ja ylläpitovaiheeseen pääosalla asiakkaista
 • Tavoitteena on, että palvelusta tulee virastoille aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia.

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on tulossa valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille loppukeväästä ja syksyllä. Näistä valmennuksista lähetetään erikseen tiedote HTH pääkäyttäjille.

 

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt yhtä lukuunottamatta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 63 kpl (/76kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Käyttöönottojen keskim. valmiusaste liittymissopimuksen tehneillä asiakkailla on n.80% (13.8.2012 tilanne), joka on virastoilta hieno saavutus lyhyessä ajassa!

Jatkotoimet

 • Käyttöönottojen loppuunsaattaminen ja tietojen ylläpidon vastuiden varmistaminen
 • Palvelun hyödyntäjien osaamisen kehittäminen mm. HTH valmennusten, HTH käyttäjäpäivien ja verkottumisen sekä hallinnonalakohtaisten toimitilahallinnan workshopien kautta
 • Tavoitteena on saada kaikki virastot mukaan hyödyntämään palvelua toimitilajohtamisessaan

Puitesopimukset

 • Yksitoista ministeriötä 12:sta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Liittymissopimukset

 • HTH-liittymissopimuksia 62 kpl / 76 kpl
 • Käyttöönottojen keskimääräinen valmiusaste on 60 %.

Hallinnon tilahallinta -projekti on valtiovarainministeriön asettama ja johtama. Työ aloitettiin VM:n hallinnonalan virastoista ja on edennyt nyt koko valtiohallintoon. VM on nimennyt projektin koordinoijaksi ja toteuttajaksi Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa tilatietojen viemisestä järjestelmään ja tuottaa tarvittavan palvelun.  Virastot ja laitokset sopivat Senaatti-kiinteistöjen kanssa tarkemmin tietopalveluun liittymisestä, sen sisällöstä, laajuudesta ja hinnoittelusta.