HTH-tietopalvelu

HTH-tietopalvelu auttaa organisaatiotasi tilojenkäytön
sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa.

Valtioyhteisö

Toimitilojen käytön järkeistäminen kannattaa. Se tuottaa suoraa, mitattavaa säästöä toimintamenoissa.

Asiakashyötyjä

Asiakas ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät tekemään yhdessä oikeita, ennakoivia ratkaisuja.

Hallinnon tilahallinta, HTH, on tietopalvelu valtion toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Palvelu auttaa valtion organisaatioita tilojen käytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa. Valtionhallinnon käytössä olevasta HTH-tietopalvelusta vastaa Senaatti-kiinteistöt.

HTH Business Case -sivusto kuvaa hyötyjä, joita palvelun aktiivikäyttö tuottaa.

Konkreettisia asiakashyötyjä

HTH-tietopalvelu on edellytys menestykselliselle valtionhallinnon toimitilajohtamiselle. Sen avulla asiakkaat ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät yhteistyössä toteuttamaan tuloksellista työympäristöä, jonka kustannukset ovat hallinnassa. Tietopalvelu lisää valtioyhteisön tasolla tilankäyttö-, energiankäyttö- ja kustannustietojen läpinäkyvyyttä.

Lue lisää

Valtioyhteisön edut

Työn tekemisen muodot muuttuvat, taloudelliset resurssit niukkenevat ja hiilijalanjälkeä on pienennettävä. Nämä ovat tärkeitä syitä paneutua toimitilojen entistä järkevämpään käyttöön. Valtioyhteisön HTH-tietopalvelu mahdollistaa tilankäytön suunnittelun ja tiloja koskevan päätöksenteon oikeaan tietoon perustuen.

Lue lisää