Hallinnon tilahallinta, HTH, on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. HTH-projekti on valtiovarainministeriön asettama ja johtama. Palvelu auttaa valtion organisaatioita tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa. VM on nimennyt projektin koordinoijaksi ja toteuttajaksi Senaatti-kiinteistöt.

HTH Business Case -julkaisu kuvaa hyötyjä, joita palvelun aktiivikäyttö tuottaa. Se kertoo myös menestyksellisen käytön edellytyksistä ja tuloksista, joita asiakkaat ovat saaneet. Julkaisu esittelee lisäksi HTH:n käyttötapoja ja sen toimitilajohtamisen tarpeisiin tarjoamia tietoja.

Videohaastattelut

Päivi Nerg

Kansliapäällikkö
Sisäasiainministeriö


1. Muutoksen ajurit


2. Työn muutos


3. Toimitilajohtaminen

Case VTT

VTT on julkisen sektorin toimitilajohtamisen edelläkävijä. Vuonna 2002 VTT käynnisti kiinteistöjohtaja Jyrki Kalavaisen johdolla muutosprosessin, joka tähtäsi toimitilojen tehostuvaan käyttöön strategisena resurssina.

2010-luvulla VTT haluaa olla uusien työn tekemisen tapojen suunnannäyttäjä.

Lue lisää…

Case Verohallinto

Muutokset Verohallinnossa jatkuvat. Organisaatio on uudistunut, henkilöstön määrä vähenee edelleen ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Verohallinto toimii pääosin vanhan mallin mukaisissa toimistotiloissa, jotka eivät vastaa kehittyviin vaatimuksiin. Ajantasainen toimitilatieto auttaa suunnittelemaan tulevaa ja tekemään oikeita toimitilapäätöksiä.

Lue lisää…

Valtioyhteisön edut

Työn tekemisen muodot muuttuvat, taloudelliset resurssit niukkenevat ja hiilijalanjälkeä on pienennettävä. Nämä ovat tärkeitä syitä paneutua toimitilojen entistä järkevämpään käyttöön. Valtioyhteisön uusi HTH-tietopalvelu mahdollistaa tilankäytön suunnittelun ja tiloja koskevan päätöksenteon oikeaan tietoon perustuen.

Lue lisää…

Konkreettisia asiakashyötyjä

HTH-tietopalvelu on edellytys menestykselliselle valtionhallinnon toimitilajohtamiselle. Sen avulla asiakkaat ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät yhteistyössä toteuttamaan tuloksellista työympäristöä, jonka kustannukset ovat hallinnassa. Tietopalvelu lisää valtioyhteisön tasolla tilankäyttö-, energiankäyttö- ja kustannustietojen läpinäkyvyyttä.

Lue lisää…

HTH-TIETOPALVELU

HTH-tietopalvelu sisältää välineet toimitilatiedon hallintaan ja raportointiin.

 

Tutustu

 

HTH kirjautuminen

 

Tapahtumakalenteri

VIDEOT

Lyhyet videot esittelevät HTH-tietopalvelun käyttötilanteita.

 

Katsele


Tehoa toimitilajohtamiseen

HTH-tietopalvelu tarjoaa mm. seuraavia etuja:

  • tilakustannukset hallintaan
  • faktatietoa budjetointia varten
  • apua säästökohteiden löytämiseen
  • kaikkien toimipaikkojen tilat vertailukelpoisiksi

Tietoa ympäristöjohtamiseen

HTH-ympäristöraportointi tarjoaa seuraavat tiedot:

  • Päästöt koko vuosi
  • Päästöt lähteittäin
  • Kulutus koko vuosi
  • Kulutus lähteittäin