Tilat tehokäyttöön oikealla tiedolla

Taloudellinen kestävyys vaatii resurssien tehokäyttöä

Valtiovarainministeriön tavoitteena on taloudellisesti kestävä hyvinvointi. Valtioyhteisön on omassa toiminnassaan pystyttävä tuottamaan laadukkaita palveluita taloudellisesti. Niukkenevien resurssien aikana säästöjä voi saada karsimalla ydintoiminnoista tai etsimällä tehostamiskohteita niitä tukevista toiminnoista, kuten toimitiloista.

Tehostamisen suunnittelu ja toteutus vaativat pohjakseen oikeaa ja yhdenmukaista tietoa.

HTH on valtioyhteisön yhteinen toimitilatyökalu

HTH-tietopalvelu on valtioyhteisön yhdenmukainen tapa suunnitella, johtaa ja raportoida toimitilojen käyttöä. HTH:n avulla tulosyksiköt pystyvät suunnittelemaan tilankäyttöään ja näkemään tilojen kustannusvaikutukset ja energiatehokkuuden.

Yhtenäisillä toimintatavoilla parempiin tuloksiin

Valtiovarainministeriön tehtävänä on tehdä linjauksia ja hahmottaa kokonaisuuksia koko yhteisön tasolla. Työ konkretisoituu valtion tulo- ja menoarvion valmistelussa määrärahojen ja säästöjen kohdentamiseksi.

Kun eri hallinnonaloilla on käytössä yhdenmukaiset ja ajantasaiset tiedot, niihin pohjautuva päätöksenteko on tasapuolista ja entistä varmemmalla pohjalla.

Monet valtiohallinnon hankkeet tähtäävät toiminnan järkeistämiseen ja päällekkäisyyksien vähentämiseen. Tällaisia ovat mm. talouden johtamisen ja hankintatoimen yhtenäistäminen, sekä ICT-palveluiden tehokas hyödyntäminen työn tekemisessä.

Case Valtioyhteisö