Senaatti-kiinteistöjen järjestämää Hallinnon tilahallinnan (HTH) -käyttäjäpäivää vietettiin valtionhallinnon asiakkaiden kanssa jälleen kesän alussa 6.6.2019. Käyttäjäpäivän paikka on vaihtunut joka vuosi johonkin tutustumisen arvoiseen historialliseen kohteeseen Helsingissä. Tällä kertaa päivä pidettiin 70 hengen voimin vuonna 1879 valmistuneessa, tarinoita täynnä olevassa Aleksanterin teatterissa.

Lue lisää →

Valtionhallinnon asiakkaille suunnattua Senaatti-kiinteistöjen järjestämää Hallinnon tilahallinnan (HTH) -käyttäjäpäivää vietettiin perinteisesti kesäkuun alussa 7.6.2018. Käyttäjäpäivän paikka on vaihtunut joka vuosi. Kulttuuritalon (2016) ja Arppeanum-kiinteistön (2017) jälkeen päästiin tällä kertaa pitämään päivä juhlavassa Säätytalossa 70 hengen voimin. Lue lisää →

Valtion tilankäytön tunnusluvut

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut raportti 2015 tammi-kesäkuulta on julkaistu 23.9.2015.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat valtionhallinnon puolivuotisraportin ja tarvittaessa katseluoikeudet HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt  ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa (11 kpl solmittiin vuonna 2011 ja viimeinen vuonna 2013).

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa, enää puuttuu vain kaksi virastoa (9/2015). Käyttöönotto on kesken 3 virastossa.
 • HTH-tietopalvelu on valtionhallinnolle aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia (valtion kokonaisetu).

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille. Valtionhallinnon asiakkaille suunnatut yleiset HTH valmennustilaisuudet löytyvät valmennuskalenterista.

Valtion tilankäytön tunnusluvut

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut alkuvuodelta 2013 on julkaistu HTH konsernikanavassa 10.9.2013.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat tarvittaessa katseluoikeudet myös HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt  ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 70 kpl (/73kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Tavoitteena on, että palvelusta tulee virastoille aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia.

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille. Valtionhallinnon asiakkaille suunnatut yleiset HTH valmennustilaisuudet löytyvät valmennuskalenterista.

Valtion tilankäytön tunnusluvut 2012

 • Valtionhallinnon tilankäytön tunnusluvut vuodelta 2012 on julkaistu HTH konsernikanavassa 18.3.2013.
 • Oman virastosi HTH pääkäyttäjältä saat tarvittaessa katseluoikeudet myös HTH konsernikanavaan, josta pääset näkemään kaikkien virastojen yhteenvetotietoja tilankäytöstä ja tilakustannuksista.

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt yhtä lukuunottamatta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 70 kpl (/71kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Palvelu on siirtynyt käyttö- ja ylläpitovaiheeseen pääosalla asiakkaista
 • Tavoitteena on, että palvelusta tulee virastoille aktiivinen toimitilajohtamisen väline, joka samalla hyödyttää koko valtiokonsernia.

Valmennukset

 • Palvelun hyödyntämisestä on tulossa valmennuksia HTH pääkäyttäjille ja muille käyttäjille loppukeväästä ja syksyllä. Näistä valmennuksista lähetetään erikseen tiedote HTH pääkäyttäjille.

 

Puitesopimukset

 • Kaikki ministeriöt yhtä lukuunottamatta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

 • HTH liittymissopimusten 63 kpl (/76kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
 • Käyttöönottojen keskim. valmiusaste liittymissopimuksen tehneillä asiakkailla on n.80% (13.8.2012 tilanne), joka on virastoilta hieno saavutus lyhyessä ajassa!

Jatkotoimet

 • Käyttöönottojen loppuunsaattaminen ja tietojen ylläpidon vastuiden varmistaminen
 • Palvelun hyödyntäjien osaamisen kehittäminen mm. HTH valmennusten, HTH käyttäjäpäivien ja verkottumisen sekä hallinnonalakohtaisten toimitilahallinnan workshopien kautta
 • Tavoitteena on saada kaikki virastot mukaan hyödyntämään palvelua toimitilajohtamisessaan

Puitesopimukset

 • Yksitoista ministeriötä 12:sta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Liittymissopimukset

 • HTH-liittymissopimuksia 62 kpl / 76 kpl
 • Käyttöönottojen keskimääräinen valmiusaste on 60 %.

Hallinnon tilahallinta -projekti on valtiovarainministeriön asettama ja johtama. Työ aloitettiin VM:n hallinnonalan virastoista ja on edennyt nyt koko valtiohallintoon. VM on nimennyt projektin koordinoijaksi ja toteuttajaksi Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa tilatietojen viemisestä järjestelmään ja tuottaa tarvittavan palvelun.  Virastot ja laitokset sopivat Senaatti-kiinteistöjen kanssa tarkemmin tietopalveluun liittymisestä, sen sisällöstä, laajuudesta ja hinnoittelusta.