Haastattelut

Päivi Nerg

Kansliapäällikkö
Sisäasiainministeriö

Osa 1: Muutoksen ajurit

Osa 2: Työn tekemisen muutos

Osa 3: Toimitilajohtaminen