Valtionhallinnon asiakkaille suunnattua Senaatti-kiinteistöjen järjestämää Hallinnon tilahallinnan (HTH) -käyttäjäpäivää vietettiin perinteisesti kesäkuun alussa 7.6.2018. Käyttäjäpäivän paikka on vaihtunut joka vuosi. Kulttuuritalon (2016) ja Arppeanum-kiinteistön (2017) jälkeen päästiin tällä kertaa pitämään päivä juhlavassa Säätytalossa 70 hengen voimin.

HTH-käyttäjäpäivän aamupäivän alun mainiossa asiakaspuheenvuorossa kuultiin, miten yksittäisistä ministeriöistä on tultu yhtenäisemmäksi Valtioneuvosto-kampukseksi. Viime vuoden käyttäjäpäivässä kuulimme hyvistä kokemuksista uusien työnteon tapojen mukaisessa työskentelyssä Arppeanumin monitilatoimistossa. Valtion toimitilastrategian mukainen muutos on levinnyt vähitellen kampuksella ja tässä muutoksessa on saavutettu säästöjä tilakustannuksista, kun jopa 60 kohteesta on tultu jo noin puoleen. Nykyajan työnteon tapoihin soveltuvat monitilatyöympäristöt ja kokoustilojen on avaaminen yhteiskäyttöön kampuksen sisällä, on nostanut tilojen käyttöastetta sekä lisännyt yhteisöllisyyttä ja satunnaisia kohtaamisia.

Aamupäivän aikana kuulimme myös mielenkiintoiset esitykset uudesta pilotoinnissa olevasta asiakkaiden ja Senaatin yhteistä toimitilasalkun suunnittelua tukevasta työkalusta – Proffasta, Palkeiden tarjoamasta uudesta palvelusta toimipaikkatason käyttöasteen laskemiseksi HR-järjestelmän työmatka- ja poissaolotiedoista sekä HTH:n ajankohtaisista ja kehitysasioista.

Näiden esitysten jälkeen päästiin tutustumaan kauniiseen, yksityiskohtia täynnä olevaan Säätytaloon ja sen historiaan. Säätytalo rakennettiin n.1890 Suomen säätyvaltiopäivien istuntopaikaksi. Se toimii nykyisin valtion kokous- ja edustustilana sekä se tunnetaan parhaiten paikkana, jossa järjestetään usein eduskuntavaalien jälkeen Suomen hallitusneuvottelut.

Salaattilounaan ja vapaan verkottumisen jälkeen päivää jatkettiin asiakkaiden HTH-käyttöä tukevien ja HTH-tietoja osaltaan ylläpitävien Senaatin tilatietoasiantuntijoiden puheenvuorolla. Tämän jälkeen siirryttiin hyväksi koettuihin minivalmennuksiin, joista sai valita kaksi mieleistä. Tarjolla oli HTH-klinikkaa ja käyttövinkkejä, käyttötarkoitusvyöhykkeiden alaryhmien määrittelytyön katsausta ja miten näitä tietoja pääsee hyödyntämään viraston toimitilajohtamisessa sekä viimeisessä vaihtoehdossa pääsi näkemään, mitä uusia toiminnallisuuksia on tullut HTH:n pohjakuvaselaimeen.

Päivän päätti osallistujien verkottuminen kahvitorin merkeissä ja osallistujat saivat äänestää ensi vuoden HTH-käyttäjäpäivän paikkaa kolmesta vaihtoehdosta. Äänestyksen tuloksena lähdetään selvittämään, pääsemmekö ensi vuonna tutustumaan Kansallisarkiston saloihin.

Järjestäjien puolesta oli taas ilo keskustella palvelun käyttäjien kanssa ja kuulla kokemuksia sekä saada palautteita palvelusta. Kyselyn perusteella puolet vastanneista asiakkaista kokivat päivän onnistuneen erittäin hyvin ja toiset kokivat sen hyväksi. Varmasti Säätytalon hienot puitteet vaikuttivat, mutta suurin kiitos päivän onnistumisesta kuuluu kaikille osallistujille ja esiintyjille. Kannustamme jatkamaan verkostoitumista myös ennen seuraavaa käyttäjäpäivää.

Senaatin HTH-tiimi toivottaa lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Joni-Marko Laine

ps. HTH-tiimin tavoitat myös kesän aikana hth(at)senaatti.fi

Ohessa muutama kuva Senaatin järjestämästä Valtionhallinnon HTH-käyttäjäpäivästä ja Säätytalosta:

Vuoden 2018 HTH-käyttäjäpäivä pidettiin Säätytalolla.

Säätytalon keskustassa sijaitsi yhteiskäyttöalue upean portaikon kera. Tällä yhteisellä vyöhykkeellä papiston, porvariston ja talonpoikaissäädyn edustajat kohtasivat pidettyään istuntoja omissa saleissaan.

HTH-käyttäjäpäivän esitykset pidettiin salissa, joka suunniteltiin 130 vuotta sitten konekirjoittajien käyttöön.

Tilatietoasiantuntijoiden puheenvuoro menossa.

Käyttäjäpäivän aikana päästiin tutustumiskierrokselle Säätytaloon, joka on täynnä kauniita, hienoja yksityiskohtia.