Palvelun sisältö

Tietopalvelu koostuu ohjelmistomoduuleista ja niihin liittyvistä palveluista.

Tietosisältö

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut ovat selaimella käytettäviä ohjelmistoja.

Moment on asiantuntijan työkalu tietojen määrittelyyn ja ylläpitoon. Sen käyttäjät määrittelevät pohjapiirustuksiin tilojen käyttäjätietoja ja kohdistavat kustannuksia tiloille ja organisaatioille.

Kanava on johdon raportointityökalu. Se mahdollistaa yksiköiden tilatietojen tarkastelun, analysoinnin ja raportoinnin.

Konsernikanava on koko valtioyhteisön tason johdon raportointi- ja analyysityökalu. Konsernikanavan avulla tietojen vertailu on mahdollista virastotasolla saman hallinnonalan kesken ja hallinnonalojen välillä.

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Käyttömaksuun sisältyy ohjelmamoduulien lisäksi mm.

  • käyttötuki
  • tilanhallintapiirustusten päivitykset
  • tilakustannusten talousajot
  • kiinteistöjen CO2 -päästölaskenta

Seuraavaksi: Käyttöönoton ja käytön tehtävät