Palvelusopimukset

sopiminen

Kukin ministeriö on tehnyt palvelusta puitesopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa.  Asiakas liittyy tietopalveluun tekemällä Senaatin kanssa liittymissopimuksen. Puitesopimus sisältää ehdot, joiden mukaisesti asiakas voi ostaa Senaatti-kiinteistöiltä käyttöoikeuden tietopalveluun. Ministeriö ja sen alainen virasto tai laitos voivat liittyä hallinnonalakohtaiseen puitesopimukseen liittymissopimuksella. Valtaosa valtionhallinnon virastoista on jo tehnyt liittymissopimuksen.

Senaatti-kiinteistöjen toimittaman HTH-tietopalvelun pohjana on Optimaze.net –järjestelmä, jonka toimittamisesta Senaatti-kiinteistöjen ja Rapal Oy:n välillä on yhteistyösopimus.

Tietopalvelun käyttömaksu perustuu toimitilojen neliömäärään.

Seuraavaksi: Palvelun sisältö