Tiedon hyödyntäminen

HTH-tietopalvelu palvelee toimitilojen strategisen ja operatiivisen tason johtamista valtioyhteisössä, ministeriöissä ja virastoissa.

Tilankäyttö- ja kustannustieto

HTH-tietopalvelu tarjoaa ajantasaista tietoa mm. seuraavia tilankäytön ja kustannusten tunnuslukuja ja tietoja:

Yhtenäiset mittarit

 • Kohteiden kustannukset
 • Yksiköiden tilankäyttö
 • Tilankäytön tehokkuus

Toimistotilojen käyttäjiä hyödyttävät tiedot

 • Rakennus- ja aluekohtaiset kustannuserot
 • Yksiköiden ja liiketoiminta-alueiden kustannukset ja tilankäyttö
 • Toimistotilojen väljyys ja tyhjät tilat
 • Sopimussitoumukset ja muutosmahdollisuudet

Erityistilojen käyttäjiä hyödyttävät tiedot

 • Rakennus- ja aluekohtaiset kustannuserot
 • Erityistilojen kustannuserot alueittain
 • Toiminnallisen yksikön tilankäytön tehokkuus

Tietoa johtamisen prosesseihin

Seuraavassa on mahdollisia HTH-tiedon hyödyntämiskohteita valtioyhteisön johtamisen eri tasoilla:

 

Valtioyhteisön taso

 • Valtiotason toimitila- ja ympäristötavoitteiden asettaminen
 • Valtion toimitilastrategian laadinta
 • Budjetointi
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

Hallinnonalataso

 • Hallinnonalan toimitila- ja ympäristötavoitteiden asettaminen
 • Hallinnonalan toimitilastrateginen suunnittelu
 • Tulosohjaus
 • Budjetointi
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

Virastot ja laitokset

 • Suurten virastojen toimitilastrateginen suunnittelu
 • Tulosohjaus
 • Budjetointi
 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Tietohallinto
 • Ympäristöhallinto
 • Tavoitteiden saavuttamisen todentaminen

HTH-ratkaisun kuvaus