HTH-tietopalvelu on käynnistynyt

Hallinnon tilahallinta -projekti on valtiovarainministeriön asettama ja johtama. Työ aloitettiin VM:n hallinnonalan virastoista ja on edennyt nyt koko valtiohallintoon. VM on nimennyt projektin koordinoijaksi ja toteuttajaksi Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa tilatietojen viemisestä järjestelmään ja tuottaa tarvittavan palvelun.  Virastot ja laitokset sopivat Senaatti-kiinteistöjen kanssa tarkemmin tietopalveluun liittymisestä, sen sisällöstä, laajuudesta ja hinnoittelusta.