HTH-tilannekatsaus 2/2012

Puitesopimukset

  • Kaikki ministeriöt yhtä lukuunottamatta ovat tehneet puitesopimuksen HTH tietopalvelusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa

Liittymissopimukset

  • HTH liittymissopimusten 63 kpl (/76kpl) kautta valtaosa virastoista on mukana yhtenäisessä palvelussa
  • Käyttöönottojen keskim. valmiusaste liittymissopimuksen tehneillä asiakkailla on n.80% (13.8.2012 tilanne), joka on virastoilta hieno saavutus lyhyessä ajassa!

Jatkotoimet

  • Käyttöönottojen loppuunsaattaminen ja tietojen ylläpidon vastuiden varmistaminen
  • Palvelun hyödyntäjien osaamisen kehittäminen mm. HTH valmennusten, HTH käyttäjäpäivien ja verkottumisen sekä hallinnonalakohtaisten toimitilahallinnan workshopien kautta
  • Tavoitteena on saada kaikki virastot mukaan hyödyntämään palvelua toimitilajohtamisessaan