HTH vakiinnuttaa asemansa tilajohtamisen avainpalveluna

loggy

Alkuvuodesta 2016 toteutettu HTH-riskikartoitus tuotti rohkaisevan kuvan palvelun nykytilanteesta. HTH on vakiinnuttanut asemansa valtion organisaatioiden tilasuunnittelun ja tilankäytön johtamisessa ja tuottaa selvää lisäarvoa kaikille palvelun käyttäjille.

Vuonna 2011 tehty riskikartoitus painottui palvelun käyttöönottovaiheeseen valtion organisaatioissa. Uusi kartoitus toi esille tärkeitä näkökulmia palvelun menestykselliseen hyötykäyttöön. Kartoitukseen osallistui Senaatti-kiinteistöjen ja Rapal Oy:n johtoa ja henkilöstöä sekä pääkäyttäjiä asiakasorganisaatioista.

Konsultti Aarni Heiskanen AE Partners Oy:stä toteutti kartoituksen ryhmähaastatteluina ja sähköisen riskiseinän avulla. Riskien arviointiin osallistuivat HTH-palvelun ohjaus- ja projektiryhmät.

Kartoituksen yhteenvetona voi todeta, että seuraavat neljä lupausta ovat HTH:n menestyksen avaintekijöitä. Ne ovat myös riskien hallinnan painopisteitä.

1 – Palvelun käyttö tuo merkittävää hyötyä asiakkaille

HTH auttaa valtion organisaatioita selviytymään niukkenevien taloudellisten resurssien aikana. Sen tuottaman tiedon avulla asiakkaat pystyvät optimoimaan tilankäyttöään toimivuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. HTH-palvelun tuottajien on edelleen viestittävä hyödyistä päätöksentekijöille ja varmistettava, että myös muiden kuin toimistotilojen käyttäjät saavat täyden hyödyn palvelusta.

2 – Tietopohja on kunnossa

HTH:n tietopohja on tasolla, joka mahdollistaa tiloja koskevan päätöksenteon luotettavammin kuin koskaan aikaisemmin. Hyvän tilanteen ylläpito vaatii varmoja teknisiä ratkaisuja ja systemaattisia toimintatapoja, joita kaikki osapuolet noudattavat.

3 – Tietoturva on hallinnassa

Tietoturvallisuus on osa HTH:n toiminnan laatua. Vastuu siitä on aina sekä palvelun tuottajilla että sen käyttäjillä.

4 – Jatkuvuus on varmistettu

HTH:sta on tullut osa valtionhallinnon johtamisvälineistöä. Sen jatkuvuus ja kehittyminen on ensiarvoista Senaatti-kiinteistöjen asiakaslupauksen pitämisen kannalta.

HTH-palvelun riskien hallinta on kartoituksen perusteella hyvällä tasolla. Kartoitus on pohjana päivitettävälle riskienhallintasuunnitelmalle, jonka toimeenpano on tärkeä osa HTH:n menestystä.