HTH Senaatti-kiinteistöjen asiakkuuksissa

Asiakas ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät yhdessä tekemään oikeita, ennakoivia ratkaisuja.

HTH-tietopalvelu on edellytys menestykselliselle valtionhallinnon toimitilajohtamiselle. Sen avulla asiakkaat ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät yhteistyössä toteuttamaan tuloksellista työympäristöä, jonka kustannukset ovat hallinnassa. Tietopalvelu lisää valtioyhteisön tasolla tilankäyttö-, energiankäyttö- ja kustannustietojen läpinäkyvyyttä.

HTH asiakkaille