Etenemissuunnitelma

etenemissuunnitelma

HTH-tietopalvelun käyttöönotto alkoi vuonna 2010 solmitun Valtiovarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen sopimuksen mukaan tilankäytön selvityksellä. Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöt käynnisti sopimusprosessin ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen ja laitosten kanssa. Samana vuonna Senaatti-kiinteistöt teki yhteistyösopimuksen Optimaze.net-järjestelmän toimittamisesta  Rapal Oy:n kanssa.

Käyttöönottovaiheessa asiakkaat saavat tarvittavan koulutuksen, asiakkaan järjestelmässä olevat tiedot täydennetään ja tarkistetaan, ja tarvittavat tiedonsiirtoyhteydet toteutetaan. Suunnitelman mukaan valtaosa palvelun asiakkaista on ottanut palvelun aktiivikäyttöön toukokuuhun 2012 mennessä.