Hyödyt asiakkaalle

HTH-tietopalvelun aktiivikäyttö yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tuottaa mitattavaa hyötyä asiakkaalle

Toimitilatieto on saatavissa yhdestä paikasta

HTH-tietopalvelu keskittää ja yhdenmukaistaa tila-, sopimus-, kustannus- ja käyttäjätietojen hallinnan yhteen paikkaan. Tämä säästää tiedon hakemisen ja raportoinnin työmäärää merkittävästi. Samalla se parantaa johtamisen laatua, kun päätöksenteko perustuu riittävän luotettavaan tietoon.

HTH sisältää sekä Senaatti-kiinteistöjen että muiden vuokranantajien sopimustiedot. Se hyödyntää lisäksi valtion talous- ja henkilöstöhallinnan järjestelmä Kiekun tietoja.

Tiedon tuottaminen yhdessä tukee tilankäytön suunnittelua

On tärkeää, että asiakas ja Senaatti-kiinteistöt yhdessä tuottavat ja ylläpitävät tila-, sopimus- ja kustannustiedot säännönmukaisesti. Kun näin tapahtuu, asiakkaalla on käytössään ajantasainen tieto todellisesta tilankäytöstä ja tilakustannuksista. Nämä tiedot yhdessä ympäristövaikutustiedon kanssa helpottavat asiakkaan tilankäytön suunnittelua ja budjetointia. 

Vertailutieto auttaa asettamaan tavoitteita ja tunnistamaan hyviä ratkaisuja

HTH-tietopalvelun konserniraportointi kokoaa kahdesti vuodessa avaintunnuslukuja valtion tilankäytöstä ja tilakustannuksista. Konserniraportoinnin tiedot auttavat asiakasta vertailemaan omien toimitilojensa tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia saman tyyppisten organisaatioiden kanssa.