Hyödyt valtioyhteisön ohjaukselle

HTH-tietopalvelun hyödyt syntyvät sekä yksittäisten asiakkaiden ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyössä, mutta myös koko yhteisen ohjauksen tasolla.

Toimitilatieto on yhdenmukaista

Toimitilatieto on ollut vaikeasti hahmotettavaa. Erilaiset käsitteet, mittaustavat ja tulkinnat ovat tehneet objektiivisen vertailun lähes mahdottomaksi.

HTH-tietopalvelussa kaikkien tulosyksiköiden tiedot on määritelty samojen laskentamallien mukaisesti. Konsernitason toimitilatieto on siten ymmärrettävää ja yhdenmukaista.

Toimitilojen strategisen tason johtaminen on mahdollista

Ministeriöt saavat HTH-tietopalvelun tuottamien tietojen ansiosta otteen strategiseen toimitilajohtamiseen. Tämä tarkoittaa strategisten toimitilalinjausten tekemistä, toimitilasalkun hallintaa ja muutosten johtamista. Ilman strategisia linjauksia jokainen yksittäinen toimitilapäätös on vaarassa viedä kokonaisuutta väärään suuntaan.

Hallinto saa tietoa tuloksellisuudesta

HTH tukee valtion konserniohjauksen syventämistä ja yhteisten palveluiden kehittämistä. HTH tarjoaa ministeriölle tietopohjan tehdä rahoituslinjauksia ja seurata niiden toteutumista toimitilojen osalta.

HTH asiakkaille